Ändring av datum för årsmöte i BF Åsa

På grund av tekniska problem hos SBC är vi tvungna att flytta årsmötet från den 26:e maj till den 30:e juni klockan 18:30.

Datum för inlämning av motioner är förlängt tom den 31:e maj.

Vänliga Hälsningar
Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top