Städdagar och sensommarfest

Styrelsen har beslutat att ha fasta veckor för vår- och höststädning så att alla kan planera in dessa dagar med flera års framförhållning ;) Vårstädningen bestäms till den tredje söndagen i april och höststädningen till den andra söndagen i oktober. I år infaller alltså höststädningen den 9 oktober.

Vi vill även passa på att bjuda in till sensommarfesten den 27 augusti. En mer officiell inbjudan kommer på anslagstavlorna under juli månad.

CONVERSATION

Back
to top