Snart dags för städdag (9/10 kl 11)

Glöm inte att märka era cyklar (detta gör ni m.h.a de lappar som kommer att finnas på anslagstavlorna ett par dagar innan städningen). Sätt gärna ner cyklar som inte används i era källarförråd.
Medverkande hushåll får ett avdrag á 200kr på en kommande månadsavgift. Icke medverkande hushåll beläggs med en avgift á 300kr. Detta gäller ej pensionärer. Det kommer att anordnas en alternativ städdag för de som absolut inte kan vara med den 9/10, detta blir den 23/10 (kl 13). Till denna dag finns det ett begränsat antal platser. Ni som vill vara med denna dag MÅSTE maila till
sekreterare@bf-asa.se senast den 18/9 och anmäla er.
Det kommer att finnas en container utanför huset som hålls öppen lördag och söndag. Vänligen släng INTE farligt avfall i denna,
t ex elektronikskrot, målarfärg etc. Sådant avfall måste lämnas direkt till en sopstation!
Vi hoppas på en trevlig städdag med härligt höstväder! /Styrelsen, Bf Åsa

CONVERSATION

Back
to top