Renovering av avloppsstammar


Våra avloppsstammar är gamla och i dåligt skick och behöver renoveras. Styrelsen har sedan en längre tid jobbat tillsammans med en konsult för att ta fram en lösning för detta. Två huvudalternativ har funnits: 1) byte av stammar och 2) relining av befintliga stammar. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att relining är att föredra med hänsyn till föreningens och medlemmarnas ekonomi men också med hänsyn till arbetets tidsåtgång och åverkan på lägenheter, som kan vara omfattande vid byte av avloppsstammar. Efter att ha gått igenom de offerter som föreningen har fått in har styrelsen beslutat sig för att välja offerten från Proline (http://www.proline.se/metoden.aspx) och arbetet kommer att komma igång redan under hösten 2012, troligen redan i september, och vara under hela hösten och eventuellt en bit efter jul (med uppehåll under julen). Varje lägenhetsinnehavare får räkna med att vara utan en fungerande toalett under 1-2 dagar. På vinden finns toaletter och badrum som kan nyttjas vid behov. Proline kommer inom kort att hålla ett informationsmöte där vi får veta mer och kan ställa frågor. De kommer också att göra en förbesiktning av alla lägenheter. Styrelsen kommer inom kort att begära in nycklar för varje lägenhet som Proline kommer att förfoga över under hela arbetet (ca sept-jan) för att arbetet ska flyta smidigt. Om ni inte har extra nycklar till er lägenhet som kan lånas ut bör ni kopiera upp en sådan nyckel snarast. För ytterligare frågor kontakta Hans Mårtensson i styrelsen, 0708 – 382784 eller fastighetsansvarig@bf-asa.se.

Styrelsen vill passa på att informera om att vi räknar med att även renovera tappvattenstammarna under 2013.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top