Ändring av ordningsreglerna

Styrelsen har beslutat att göra några smärre justeringar av ordningsreglerna. De viktigaste ändringarna uppmärksammas härunder i fet och kursiv stil. En länk till de nya ordningsreglerna återfinns också härunder.

8 § Gården
Det är tillåtet att ha hund eller katt på gården i koppel under förutsättning att djuret hålls under uppsikt och inte besvärar eller skrämmer någon.

Det är tillåtet att parkera motorcykel på gården efter att ha erhållit ett tillstånd från styrelsen för någon av de 4 platserna utmed Celsiusgatan.

Styrelsen motiverar ändringarna på följande sätt. Det har under 2012 varit en hel del problem med både hundar och katter som har förorenat på gården. Det verkar således som att det är svårt att hålla djur under uppsikt när de går lösa. De 4 motorcykelplatserna som erbjuds är en direkt följd av 2012 års stämma att bifalla en motion angående detta.

Mvh
Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top