Höjning av medlemsavgiften

För att täcka föreningens ökade kostnader i samband med flera stora renoveringar såsom relining, tappvattenstambyte och takrenovering har styrelsen beslutat att höja medlemsavgiften med 5 % fr o m 1 september 2013.

Mvh
Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top