Info om stambyte / meddela oss era telefonnummer / inlämning av nycklar

Stambytet flyter på enligt planerna. Malmö VVS räknar med att vara färdiga med trappa 11, 10, 9 och 8 innan jul.  Man räknar med att håltagningen kommer att vara klar i trappa 7. Sista arbetsdagen i trapphus och lägenheter innan julhelgen är fredagen den 20/12. Arbetet påbörjas igen den 7/1. Mellan den 20/12 och 7/1 kommer två personer att arbeta i källaren.

Vi vill uppmana alla som bor i trappa 11-7 att lämna in sina nycklar till Alen (arbetsledare Malmö VVS) eller till Hans Mårtensson som sedan förmedlar nycklarna till Malmö VVS (kvittens fås).  Arbetet försinkas och försvåras om entrepenören inte får tillgång till lägenheterna när det behövs. Då Malmö VVS vid ett par tillfällen behövt nå några medlemmar håller vi på med att upprätta en lista med medlemmarnas telefonnummer. Vi är därför tacksamma om ni mailar era telefonnummer , era namn samt trappa och våning till ordforande@bf-asa.se

Vi är medvetna om att lappning i vissa fall skett sent. I onsdags hölls ett möte då följande bestämdes:
Lappning
i. Tillsyn lappas 1 vecka innan
ii. Håltagning lappas TRAPPVIS ca 7-10 dagar innan. Arbetet går uppifrån och ner. Det är omöjligt att säga exakt vilken dag håltagning kommer att ske. Endast att det kommer att ske endera dagen under arbetsveckan (olika maskiner för väggar och golv kräver två besök per lägenhet).
iii. VVS-arbete lappas 2 dagar innan


Trevlig helg! 

CONVERSATION

Back
to top