Höststädning 12 oktober!

Söndagen den 12:e oktober är dags för höststädning på BF Åsa!

De som har barn, som leker och har saker på gården, samlas redan klockan 10.30 för att sortera ut leksaker, cyklar och annat som har sett sina bästa dagar.

Klockan 11.00 är det sedan samling på gården för alla som tänker vara med och städa. I vanlig ordning kommer alla bli tilldelade arbetsuppgifter. Blir du snabbt färdig med just din uppgift så kontakta ansvarig så får du en ny.

Vi håller på ungefär till klockan 14.00 och sedan bjuds det på fika!

Inför städdagen:
* Glöm inte att märka era cyklar. Detta gör ni med de lappar som finns på anslagstavlorna. Sätt gärna ner cyklar som inte används i era källarförråd.
* Medverkande hushåll får ett avdrag à 200 kronor på en kommande månadsavgift. Icke medverkande hushåll beläggs med en avgift à 300 kronor. Detta gäller ej pensionärer.
* Det kommer att anordnas en alternativ städdag för de som inte kan vara med den 12 oktober (datum ej fastställt i nuläget). Till den alternativa städdagen finns det ett begränsat antal platser. Ni som vill vara med den dagen måste anmäla er till ordforande@bf-asa.se senast den 10 oktober.
* Det kommer att finnas en container utanför huset som hålls öppen lördag och söndag (11-12 okt). Här går det bra att slänga prylar ni vill bli av med. Vänligen släng INTE farligt avfall i den (t ex elektronikskrot, målarfärg, etc). Sådant avfall måste lämnas till sopsorteringsstationer.

Vi hoppas på en trevlig städdag med härligt höstväder!
/Styrelsen, BF Åsa

CONVERSATION

Back
to top