Tak-och fasadrenovering 2015När vårt hus, och dess medlemmar, nu gått igenom relining och stambyte är det dags för nästa stora projekt – tak- och fasadrenovering. Det positiva är att det här är den sista renoveringen på en tid framöver. Vi har en underhållsplan som sträcker sig många år fram i tiden och i den finns också en fönsterrenovering, men det dröjer ett tag till. I övrigt är det mest mindre underhåll. Det är dock viktigt att komma ihåg att underhållsplanen inte är ett statiskt dokument utan den följs hela tiden upp och övervägningar och analyser över vad som behöver göras när görs naturligtvis. Dessutom är det så bra att om vi som bor här gör vårt bästa när det gäller att ta hand om hus och gård och ju mer vi gör själva, desto mindre kostar det oss rent ekonomiskt.
Ekonomi är naturligtvis en fråga som dyker upp i samband med stora renoveringar, och vi kan redan nu informera om att avgifterna kommer att höjas med 5% per den 1/1-16. Viktigt att komma ihåg är dock att inga avgiftshöjningar gjorts, eller kommer att göras, under 2015.
Takrenoveringen innebär nya takpannor, takpapp, säkerhetsanordningar, plåtarbeten, målning etc. Alla små fönster kommer att tas bort medan en del större kommer att behållas. Detta pga att fönstren är en känslig del av taket och de är dyra att renovera. Det är här som läckage ofta sker, värme går ut mm. Anledningarna till att det blir nya takpannor och att inte de gamla behålls är många, främst är de av tekniskt och ekonomisk natur. Av de företag som inkom med offerter på renoveringen var det inte ett enda som kunde rekommendera, eller ens tänka sig, att återanvända de gamla takpannorna. Vill ni veta mer om anledningarna till detta så är ni välkomna att kontakta vår projektledare Fredric Ståhl, kontaktuppgifter följer nedan.
Fasadrenoveringen innebär att tvätt av tegel samt omfogning.  
Allt arbete görs i nio etapper. Byggnadsställningar kommer att sättas upp med början den 17/8 och de kommer då att gå från trappa 1 t.o.m. trappa 6. När tak- och fasad är i princip är färdigt på denna del kommer byggnadsställningarna att flyttas till den andra delen av huset. Arbetet kommer att innebära att ens fönster är övertäckta under ca fem veckor. För de med genomgående lägenheter så kan det vara bra att veta att fönstren mot innergården och de mot gatan inte kommer att vara täckta samtidigt.
Gården kan naturligtvis användas och alla portar kan användas åt såväl gata som gård. Entreprenören (Malmö Byggcenter) rekommenderar dock att man använder cykelportarna så ofta man kan då det där kommer att sitta anslagstavlor med information. Precis som vid tidigare renoveringar kommer de som arbetar här att bära ID06-brickor. Tveka inte att be om att få se brickorna om ni känner er osäkra på om personen verkligen arbetar med renoveringen. Förutom Malmö Byggcenter kommer ni att se anställda från Saneringscompaniet och RL Plåt. Antalet människor som arbetar här kommer dagligen att uppgå till mellan 8 och 20.
OBS! Cyklarna kan inte stå mellan trappa 1 och 2 samt i källarförrådet mot Döbelnsgatan (”trädgårdsrummet”) som de gör i nuläget så de som står där måste flyttas. Inför den 17/8 ber vi er därför att flytta de cyklar som finns i källarförrådet mot Döbelsgatan och sätta ner dem i era egna källarförråd. Cykelställen kommer att flyttas till den stora cykelparkeringen respektive mattställningen, men för att underlätta allas cykelparkering ber vi alla boende att förvara de cyklar som inte används dagligen i era egna källarförråd. Vi kommer också att be er markera era cyklar med namn som vi brukar göra på städdagar så att vi kan ställa undan de som saknar aktiv ägare. Mer info om detta kommer.
 
Renoveringen beräknas vara klar innan jul. Lagom att putsa fönster innan tomten kommer alltså!
Vid frågor, kontakta projektledare Fredric Ståhl på 0739-20 23 98 eller fredric.stahl@bfpartner.se
Vänligen,
Styrelsen Bf ÅsaCONVERSATION

Back
to top