Upprustning av gården


Upprustning av gården

2021

Bakgrund

Vi har problem med råttor på gården, det ska nu åtgärdas genom att gräva ut boet. Rekommendationen från Anticimex är att sedan hårdgöra ytan där boet är, för att försvåra för råttorna att komma tillbaka. I och med denna nödvändiga åtgärd ser vi också chansen att samtidigt göra en positiv förändring av gårdsmiljön. 

I en enkätundersökning om hur gården upplevs, som styrelsen genomförde 2020, blev det tydligt att flera medlemmar saknar en sittplats av mer avskild karaktär. I samma veva som vi har grävmaskiner här för att hantera råttproblemet, vill vi nu passa på att skapa en trivsam sittplats. 

Styrelsen har anlitat trädgårdsingenjörerna/arkitekterna i Aken Studio, en trädgårdsfirma som gjort ett förslag på hur detta kan gestaltas. Det är inte fråga om att göra om hela gården utan endast delen närmast muren och återvinningsstationen. Katarina Lund är trädgårdsmästare och suppleant i styrelsen, och står som kontaktperson i projektet gentemot trädgårdsfirman och den blivande anläggningsentreprenören.

Vår strävan och förhoppning är att råttboet ska grävas bort så snart som möjligt under våren. En anläggningsfirma kan snart därefter ta vid med arbetet med att hårdgöra ytan/den nya sittplatsen, så att den i bästa fall kan stå klar till sommaren. Styrelsen kommer regelbundet att informera om hur projektet utvecklar sig, och vi tror att detta kan bli ett ytterligare fint lyft för vår trevliga gård! 


Mål

  1. Minska eller helt bli av med råttproblemet

  2. Tillföra en ny funktionsyta till gården där medlemmar kan sitta på en avskild trivsam plats med möjlighet till belysning och eluttag.

  3. Ta bort sjukt växtmaterial och ersätta med friska träd, buskar och vackra lättskötta perenner.


De som är intresserade av att ta del av förslaget och ställa frågor om processen är välkomna till gården söndag den 11 april i samband med gårdsstädningen.

/Styrelsen


CONVERSATION

Back
to top