UPPRUSTNING AV GÅRDEN -ANLÄGGNINGSARBETE I APRIL OCH MAJ
Nu är vi äntligen i startgroparna för gårdsupprustningen. Det stora råttboet ska grävas bort och en hårdgjord sittyta ska ta form. 

Nya blommor, buskar och träd tillkommer också, däribland magnoliaträd, en motion som klubbades igenom på förra årsmötet. Söderlindh AB, den anläggningsfirma som fått uppdraget, kommer att sätta igång med grävarbete och anläggning så snart som möjligt. Det är Adam, Melina, Lucas och Martin från Söderlindh som kommer vara här om dagarna. De kommer köra i gång under april och arbetet uppskattas vara färdigt i slutet av maj. 

Var beredd på att det kan förekomma buller mellan 7.30-16 fram tills dess. Under arbetets gång kommer staket att sättas upp runt arbetsplatsen för att gården ska vara en säker plats att vistas på för alla åldrar. Vi har tidigare gått ut med information kring upprustningen men alla som är nyfikna på hur planerna ser ut kan ta sig en titt på ritningar och växtlistor på länken nedan. 

Viktigt att tänka på inför det kommande anläggningsarbetet på gården är att påminna våra barn om att hålla sig undan arbetsplatsen och respektera de uppsatta staketen. Det är även viktigt att tänka på att hålla dörrarna till våra trappuppgångar stängda under den första fasen av arbetet då råttboet grävs ut och fylls igen, vi vill inte få in råttor! Små ändringar har gjorts, t.ex. har ölandsstenen bytts ut mot en grå skiffersten då våra grythyttanmöbler kommer att stå stadigare på den slätare skifferstenen. 

 Vi hoppas och tror att detta tillägg på gården resulterar i en fin och funktionell sittplats som kommer att blir uppskattad av många! /Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top