Extra parkering på Döbelnsgatan

Parkering utanför huvudportarna mot Celsiusgatan och Döbelnsgatan är idag förbjudet. Det är dock bara porten mot Celsiusgatan som går att öppnas upp fullt, den andra är igenspikad. Styrelsen har därför beslutat att tillåta parkering utanför porten mot Döbelnsgatan. Nya skyltar som klargör vad som gäller är beställda och förändringen börjar gälla när de är uppsatta.

CONVERSATION

Back
to top