Inga styrelseprotokoll i trapphusen

Eftersom styrelsens protokoll kan innehålla känslig information kommer de fortsättningsvis inte hängas upp i trapphusen. Information som berör alla i föreningen kommer istället delges i förkortat form bl.a. här på webben.

CONVERSATION

Back
to top