Höststädning

På söndag den 10 oktober hoppas vi få se er alla ute på gården kl 11 - det är dags för höststädning och eftersom alla hjälper till att "stöka till" under året antar vi att alla hjälper till att städa också :)
Glöm inte att märka era cyklar, detta mha lappar som kommer att hänga på anslagstavlorna fr.o.m onsdag kväll. Omärkta cyklar ställs åt sidan och slängs efterhand.
Under helgen kommer det att stå en container hos oss, troligtvis på Döbelnsgatan. Denna kommer att vara öppen lördag och söndag ca kl 9-18. Det är MYCKET viktigt att ni inte slänger s.k farligt avfall i containern eftersom föreningen då får betala höga avgifter för detta. Som farligt avfall räknas t ex elektronikavfall, färgburkar, batterier etc. Farligt avfall får ni själv ta till en sopsorteringsstation.
Naturligtvis fikar vi på söndag när vi städat klart - det blir grillad korv, kanelbullar och frukt.

För styrelsen,
Lina Gassner

CONVERSATION

Back
to top