Höjning av avgiften!

Styrelsen i Bf Åsa har beslutat att from 110101 höja hyran med 4%.

Vi vill undvika att chockhöja avgiften när vi väl kör igång med vatten- och avloppsstammarna, så därför väljer vi att börja redan nu. Exakt vad kostnaden kommer att bli för föreningen vet vi inte idag, eftersom vi ännu inte har haft något extra årsmöte där beslut ska tas om hur omfattande arbetet ska bli. Styrelsen bedömer i dagsläget att det kommer bli en betydande kostnad för stamarbetet.

Styrelsen Bf Åsa

CONVERSATION

Back
to top