Lägenhetsnummer

Det kommer många frågor om lägenhetsnummer. Här kommer en kort förklaring av de två olika numreringarna.


Föreningen har en internnumrering av alla lägenheter, den startar på 1 i trappa 1 och slutar på 95 i trappa 11. Den har varit i bruk sedan föreningen bildades och är den numrering vi använder.

Under 2010 - 2011 inrättade Lantmäteriet ett lägenhetsregister. I det registret ska varje lägenhet ha en unik adress, därför införde Lantmäteriet egna lägenhetsnummer. Dessa nummer är fyrsiffriga och ser till exempel ut såhär: 1201. Om någon myndighet frågar efter lägenhetsnummer så är det dessa nummer man ska uppge. Läs mer om registret och vad det ska användas till hos Lantmäteriet.

Här hittar ni en lista med föreningens adresser och båda lägenhetsnumren: Lägenhetsnummer. Listan finns även under "Medlemsinfo" i menyn.

CONVERSATION

Back
to top