Malfjärilar

Vi har beslutat att gå ut med information i form av en kort sammanfattning efter varje styrelsemöte. Sammanfattningen kommer vanligtvis att hängas upp på anslagstavlorna, men om det är väldigt kort information så kommer det endast på bloggen. Så är det den här gången. Det viktigaste just nu är frågan om MALFJÄRILAR. En medlem har upptäckt att han har ett stort antal malfjärilar i sitt källarförråd och har sanerat enligt Anticimex råd. Det finns dock malfjärilar kvar och det som behövs är att ALLA medlemmar kollar sina källarförråd och sanerar dem. De som har lägenhetsnummer runt 60 ombedes göra detta snarast! För råd om sanering, se Anticimex hemsida.

CONVERSATION

Back
to top