Julgransresning och sammanfattning av möte

Julen närmar sig fort, fort och äntligen är det dags att sätta upp granen! Det gör vi nu på söndag, den 27/11, kl 15. Lussekatterna och glöggen är naturligtvis närvarande.

Vi hade ett styrelsemöte den 16/11 och nedan följer en sammanfattning av mötet:

1. Bengt Nilsson från Dörrland AB, som är anlitad som konsult i våra renoveringsprojekt, informerade om ett möte som han och en av styrelsemedlemmarna haft med företaget Proline. Angående stambytet så kan man (i korta drag) välja mellan att byta alla stammar/ledningar eller att byta vissa stammar/ledningar och utföra relining på de andra. Båda alternativen har fördelar och nackdelar. Vi ser gärna att ni som medlemmar skickar era tankar och funderingar angående stambytet till oss. Har ni kanske kunskaper inom området? Känner ni någon som bor i en äldre förening där en renovering av stammarna genomförts? Brainstorma och maila tankarna till sekreterare@bf-asa.se. Vi kommer så småningom att ha ett möte men har lite mer information att bearbeta först.
2. Fönstren i trapphusen är putsade på utsidan.
3. Ordföranden har varit på kurs om vattenskador och informerar om detta. 
4. Vårdträdet (det stora trädet på gården) kommer inom kort att beskäras av en arborist.

Vi ses på söndag!CONVERSATION

Back
to top