GOD JUL (och lite om förra mötet)!

Vid mötet i veckan pratade vi mer om relining eftersom vi fått in lite prisuppgifter från företaget Proline. Vi kommer att göra ett studiebesök i grannföreningen där man ska relina och vi ska ha ett möte med ordföranden i en annan bostadsrättsförening som just nu genomgår ett stambyte. De har precis påbörjat stambytet och berättade att arbetet innan har tagit 4 år... som både ni och vi vet är det här med stambyte ingenting som är gjort i en handvändning.

Vi diskuterade även kort budgeten för nästa år, vår kassör arbetar vidare med detta. Föreningens ekonomi är ju god men stambytet kommer naturligtvis att kräva ett lån. 

Till sist vill vi önska alla medlemmar en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

CONVERSATION

Back
to top