Trädet på gården

Vårt stora fina träd, en kaukasisk vingnöt, har vuxit och frodats, erbjudit sval skugga under somrarna och varit ett spännande plats för barnen att klättra i under åren. Men nu har det blivit så stort och gräset runt omkring får inget ljus och näring, så vi tänkte att det var dags för lite omvårdnad och tog hit en kunnig arborist för att få förslag på hur det kunde hanteras.
Tyvärr konstaterades det att stammen är kluven och röta har tagit sig ner i roten. Även en del grenar är angripna och kan innebära en risk för de som vistas på gården.
Det är ingen akut fara och man vågar alltså gå ut, men då vi inte vill riskera att något olycksaligt inträffar har styrelsen beslutat att ta ner trädet, och detta kommer att ske nu under våren innan trädet sätter löv.
Med hjälp av arboristen kommer vi att ta fram ett antal alternativa lösningar för platsen där trädet nu står, och återkommer med detta, samt datum för fällning.
/Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top