Bredband åt alla!

Styrelsen tror att i stort sett alla i föreningen har bredband. Då är det ekonomiskt fördelaktigt att ansluta alla till en och samma leverantör. Detta kallas för gruppavtal och innebär att alla medlemmar får bredband och att kostnaden läggs på hyran varje månad. Detta oavsett om man använder bredband eller inte.

Vi har tittat på några olika alternativ och på nästa årsmöte kommer ni att få rösta om hur ni vill ha det. Först kommer vi att rösta om vi överhuvudtaget ska ha ett gruppavtal. Om majoriteten vill ha det, röstar vi sedan om vilket slags avtal vi ska ha.

I dagsläget har föreningen distributionsavtal med Com Hem, d v s de levererar tv med grundutbud och möjlighet för medlemmarna att ansluta sig till tv, bredband och telefoni med Com Hem. För detta betalar vi 92,50 kr per lägenhet och månad.

För att undvika onödiga kostnader för medlemmarna vid ett eventuellt byte ber vi er att inte binda upp er vid nya bredbands- eller tv-avtal innan årsmötet.

Gruppavtal alternativ 1 (Com Hem)

Det här alternativet innebär att man kan använda det befintliga nätet. Ingen ytterligare installation behövs. Dessutom kommer alla som eventuellt har långa bindningstider med Com Hem sedan tidigare att få sina kontrakt överförda till gruppavtalet, även om de har bindningstid kvar. Avtalet gäller 10/1 Mbit/s bredband för 83 kronor i månaden (normalpris 249 kr/mån). Varje medlem kan också  teckna avtal med högre hastighet, då betalar man endast mellanskillnaden (t ex om man vill ha 100/10 Mbit/s som kostar 399 kr/mån normalt så får man betala 150 kr extra). Avtalstiden för föreningen är tre år.

Kostnader:
92 kr, Grundkostnad för distributionsavtal
83 kr, Gruppavtal bredband 10/1 Mbit/s
10 kr, Gruppavtal telefoni (vi kan välja med eller utan telefoni)
Totalt med telefoni: 185 kr

Gruppavtal alternativ 2 (fastighetsnät)

Med det här alternativet måste vi bygga ett eget fastighetsnät med fiber in till fastigheten. Det finns många som levererar triple play (TV, bredband och telefoni), därför är månadskostnaden lägre  än Com Hems för motsvarande hastighet. Nackdelen är att vi måste installera ett nytt nät och ta den initiala kostnaden för detta (alternativt binda oss under lång tid). Vi har tagit in två offerter, från Telia och Bahnhof. Väljer vi detta alternativ kan vi givetvis ta in fler offerter så att vi får så bra pris som möjligt. Avtalet med Bahnhof gäller bara bredband och telefoni. I avtalet med Telia är installationsavgiften för fastighetsnätet 0 kr, men för att få installationen gratis är avtalstiden 10 år.

Kostnader Telia :
Installationskostnad: 0 kr (10 års bindningstid)
Bredband 100/10
Bredbandstelefoni
Digital-tv Lagom (18 kanaler)
Totalt: 196 kr

Kostnader Bahnhof:
Installationskostnad: 2100 kr per hushåll
Bredband 100/100
Bredbandstelefoni
Totalt (utan tv): 100 kr

Röstningen kommer som sagt att ske i flera omgångar. Först röstar vi för eller emot gruppavtal. Sedan röstar vi i så fall om vilken typ av gruppavtal vi vill ha (alternativ 1 eller 2 ovan). Beroende på vilket resultat det blir kan vi rösta på om vi vill ha med eller utan telefoni, om vi vill binda oss länge och slippa installationsavgift eller ta kostnaden för installationen och få större valfrihet när vi väljer leverantör.

Vi vill påminna om att för att någon annan ska få rösta i ert ställe på stämman krävs att de har fullmakt.

Om ni har frågor eller vill titta på offerterna hör av er till Max eller Ian.Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top