Gräsmattan

Trädgårdsmästaren planerar att, beroende på väder, ge sig i lag med gräsmattan under nästa vecka (v. 17) Man ska försöka jämna ut den något och se till att det blir gräs på de kala ytorna som också kommer att spärras av under en tid för att skydda och möjliggöra återhämtning.
Avspärrningen ni just nu ser på gården är för att skydda från ytterligare slitage på ett av de drabbade områdena, och kommer även denna att fortsätta vara så under behandling och återväxt.

/Styrelsen Bf Åsa

CONVERSATION

Back
to top