Info från trädgruppen


27 maj: Ann-Kersti Goa från trädgruppen besöker Alnarpsdagen, och prövar våra förslag om återplantering på en expert. Vi har idag en lista med flera olika tänkbara arter. Motsvarar någon av dessa bättre klimatet på innergården? Vilka motsvarar bäst föreningens behov? Finns det arter vi inte tänkt på som skulle passa?

Juni, före midsommar: Med utgångspunkt i de träd som finns kvar som förslag efter expertens inrådan, ordnar trädgruppen en promenad i Alnarpsparken, där medlemmarna kan titta på de olika alternativen.

CONVERSATION

Back
to top