Den nya styrelsen


Den nya styrelsen har konstituerat sig på följande sätt.

Christina Nilsson       ordförande
Lina Gassner             vice ordförande
Fredrik Larsson         kassör
David Larsson          sekreterare
Hans Mårtensson      fastighetsansvarig
Marta Cuesta            suppleant
Max König               suppleant
Ian Semey                suppleant

Nya kontaktlistor kommer snart att sättas upp i trapphusen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top