Djur på gården


Vår gård är en stor tillgång för oss och det är viktigt att vi kan samsas om utrymmet. För att underlätta för trivsel och ordning har föreningen ett antal ordningsregler, som man kan läsa på föreningens blogg – http://bostadsforeningenasa.blogspot.se/. På förekommen anledning vill styrelsen påminna alla att det inte är tillåtet att rasta djur på gården och att okopplade djur måste hållas under uppsikt.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top