Plantering av nytt vårdträd

Trädgårdsgruppen har under cirka ett halvt års tid arbetat fram ett förslag om nyplantering av ett träd på vår gård. Efter vandringar i botaniska trädgårdar och parker, cykelturer runtom i Malmö och samtal med olika trädexperter faller valet på pagodträd. Mot bakgrund av artens växtsätt och -betingelser tror trädgårdsgruppen att detta är ett träd som kommer att trivas fint på vår gård. Pagodträdet blir ganska högt (på lång sikt 25 meter) men har en gles och utbredd krona, som silar ljuset vackert. Pagodträdet växer långsamt och vi behöver framför allt under den första tiden vara varsamma om det, liksom vid alla nyplanteringar. I Malmö har pagodträdet en särskild historia genom det så kallade NK-trädet, ett pagodträd som fram till början på 2000-talet växte utanför Hansakompaniet och dekorerades med lampor vid advent. 


Planteringen kommer att ske i november månad, då trädet gått ner i vila. Trädgårdsgruppen förhandlar nu med en trädgårdsanläggare för att få ett så stort exemplar som möjligt - utan att behöva lägga pengar på stora maskiner.

Mer info följer här på bloggen längre fram i höst!

CONVERSATION

Back
to top