Start för relining! Info från möte 16/10.

 Hans Egerup som är säljare på Proline informerar och svarar på frågor.
Proline är ett företag som tillhör ett av Carl Bennetts bolag, Lifco.
Metoden går ut på att man anlägger plaströr inuti befintliga avloppsstammar/rör.
Först görs en försyn, med fuktindikation, av kök och badrum. Efter detta meddelar Proline styrelsen om hur många WC-stolar som behöver bytas (de gamla som är fastcementerade i golvet) och hur många gjutjärnsvattenlås som måste bytas. Proline meddelar också om man upptäckt något “utanför ramarna” som man måste ta ställning till, exempelvis skadade rör, ombyggnationer etc. Arbetet kommer att påbörjas på Celsiusgatan och vara färdigt där till årsskiftet. Efter årsskiftet börjar man med Döbelnsgatan och avslutar med Föreningsgatan. Det kommer att finnas två tekniker på plats under hela arbetet. Telefonnummer till dessa kommer att sitta på anslagstavlorna. Dessutom finns det en produktionsledare, en arbetsledare och ev en lärling på plats. Alla som är behöriga att vara på plats har Prolinekläder och ID06-brickor som alltid ska kunna visas upp. Om ni ser någon ni inte känner igen – be att få se ID06-brickan. Släpp inte in någon när ni “ändå går in” – Proline har nycklar och kod. Koden kommer att bytas vid årsskiftet. Om man har frågor och teknikerna inte finns tillgängliga, ring då Hans Egerup (tel: 0706 200 260) eller Prolines kontor.
Om inga problem uppstår är det under två dagar, vid skilda tillfällen, som avlopp (dvs. toalett, vaskar, diskmaskin, tvättmaskin etc) inte kan användas. De dagar detta gäller är 1) dagen som Proline arbetar i lägenheten med de liggande stammarna och 2) dagen då Proline arbetar med den stående stammen som går genom alla lägenheter på en sida i en trapp.
När Proline arbetar täcker de golv och tar bort WC-stolar och vattenlås, när de är klara är allting på plats igen och har städat efter sig. Även brunnar relinas. Det går bra att byta en gammal brunn efter relining, Proline lämnar instruktioner om detta. Man rensar befintliga rör, går ner med kamera och inspekterar dem. Sedan sprutar man in plast tre gånger. Varje gång följer man arbetet på en monitor. Proline önskar att husdjur hålls instängda när de arbetar i lägenheten och att man meddelar om ett djur är instängt. Hans Egerup tycker inte att man ska vara hemma med småbarn under den dagen de arbetar i lägenheten. Det finns inga studier eller tecken på att arbetet är förenat med skada, men det luktar aceton i lägenheten när de arbetar där.
Försynen på Celsiusgatan sker den 25/10 kl 9-13. Arbetet startar under v 45 på Celsiusgatan 4D.
Tänk på:
ID06-brickor!! Vi vill inte ha några obehöriga människor här som ställer till oreda i föreningen.
Nycklar!! Lämna nycklar till Hans Mårtensson när ni uppmanas att göra detta. Om Proline inte kan komma in i er lägenhet när de behöver medför detta kostnader för den enskilde medlemmen – ca 18 000 SEK exklusive moms för en dags missat arbete.

CONVERSATION

Back
to top