Relining: miljö och säkerhet


Reliningen av trappa 8 är nu genomförd efter drygt två veckors arbete. En del problem har upptäckts under arbetets gång och vi har haft kontakt med Proline för att åtgärda dessa.

  1. Under rensningen av de liggande stammarna i lägenheterna kan det spridas smutsigt stoft runt avloppet. Ta därför bort lösa föremål som kan bli smutsiga.
  2. Det är också bra att ta undan textilier från bad och kök under den dag som Proline plastar de nya rören eftersom lösningsmedlet i plasten dunstar och sätter sig i textilier (t ex handdukar). Lösningsmedlet är hälsofarligt vid hudkontakt och vid inandning av höga koncentrationer.
    Se säkerhetsdatablad
  3. Flera boende har reagerat på stark lukt och ett par boende har rapporterat illamående/huvudvärk på grund av höga koncentrationer av lösningsmedel. Höga koncentrationer av lösningsmedlet botas bäst med god ventilation och vi försöker få Proline att bli bättre på att just ventilera. Skulle det ändå uppstå stark lukt vädra kraftigt i er lägenhet. 

Om någon har frågor kring arbetet så går det bra att kontakta styrelsen.

CONVERSATION

Back
to top