Brandvarnare

Vi vill påminna om vikten av att ha brandvarnare och att kontrollera den regelbundet! Så här skriver Brandskyddsföreningen:

Hur många brandvarnare behöver du? 

  • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad. 
  • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter. 
  • Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum. 
  • Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen. 

Skötsel och kontroll

  • Rengör brandvarnarna från utsidan med dammsugare en gång om året. 
  • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier – då slipper du byta varje år. Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång om året (till exempel på 1:a advent). 
  • Kontrollera att brandvarnarna fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid. 
  • Byt ut brandvarnarna efter 8–10 år. De har begränsad livslängd. 

 Läs mer hos brandskyddsföreningen.

CONVERSATION

Back
to top