Bredband

När vi bygger nya kanaler för tappvattenstammar kommer vi att passa på och dra kablar för bredband, telefoni och el i samma utrymme. Det innebär att alla medlemmar kommer få nytt primärt telefonjack som ersätter det gamla och ett nytt bredbandsuttag. Vi kommer själva att välja var jacken ska placeras, inom 15 m från ingången till lägenheten. Troligen kommer telefon - och bredbandsjacken att placeras tillsammans.

Det betyder också att det nya bredbandsavtalet inte kommer att börja gälla förän när alla har fått sina tappvattenstammar bytta. Vi vet inte riktigt när det blir, men troligen inte före nästa sommar. Vi kan nog få bättre besked på mötet om två veckor. Tänk på att inte teckna för långa kontrakt med er nuvarande bredbandsleverantör.

Eftersom de flesta inte har trefasledare fram till sina lägenheter har vi beslutat att dra upp nya faser i trapphusen. Ingen ny el kommer att dras in i lägenheterna, men om man har behov av fler fasledningar kommer de att finnas lätt tillgängliga i trapphuset.

CONVERSATION

Back
to top