Höststädning 13 oktober


Den 13 oktober är det dags för höststädning. Vi samlas på gården kl. 11.00

Efter städningen fikar vi!
  • Glöm inte att märka era cyklar (detta gör ni m.h.a de lappar som kommer att finnas på anslagstavlorna ett par dagar innan städningen). Sätt gärna ner cyklar som inte används i era källarförråd.
  • Medverkande hushåll får ett avdrag à 200kr på en kommande månadsavgift. Icke medverkande hushåll beläggs med en avgift à 300kr. Detta gäller ej pensionärer. Det kommer att anordnas en alternativ städdag för de som absolut inte kan vara med den 13/10, datum för detta är ej klart. Till denna dag finns det ett begränsat antal platser. Ni som vill vara med denna dag måste anmäla er till ordforande@bf-asa.se senast den 12/10.
  • Det kommer att finnas en container utanför huset som hålls öppen lördag och söndag. Vänligen släng INTE farligt avfall i denna, t ex elektronikskrot, målarfärg etc. Sådant avfall måste lämnas till sopsorteringsstationer!
Vi hoppas på en trevlig städdag med härligt höstväder! 
/Styrelsen, Bf Åsa

CONVERSATION

Back
to top