Höststädning 11 oktober

Den elfte oktober är det dags för höststädning. Vi ses på gården kl 11. Medlemmar som har barn i ”gårdslekande” ålder träffas kl 10.30 för att rensa bland leksaker och cyklar. Efter städningen, ca kl 14, bjuds det på fika.

Glöm inte att märka era cyklar (detta gör ni med hjälp av de lappar som kommer att finnas på anslagstavlorna ett par dagar innan städningen). Sätt gärna ner cyklar som inte används i era källarförråd då det är väldigt fullt på gården.

Medverkande hushåll får ett avdrag á 200kr på en kommande månadsavgift. Icke medverkande hushåll beläggs med en avgift á 300kr. Om du vill städa men inte kan vara med den 11/10, hör av dig till Max på max@jedeur.se senast den 10/10.

Det kommer att finnas en container utanför huset som hålls öppen lördag och söndag. Vänligen släng INTE farligt avfall i denna; t.ex. elektronikskrot, målarfärg, etc. Sådant avfall måste lämnas till sopsorteringsstationer!

Vi hoppas på en trevlig städdag med härligt höstväder!
/Styrelsen, Bf Åsa

CONVERSATION

Back
to top