Info om tak- och fasadrenoveringen: Tvätt av etapp 1-3 och delvis avstängning av Döbelnsgatan

Under kommande veckor tvättas fasaderna på etapp 1,2 och 3. Det finns risk för läckage vid tvättningen och man bör därför lägga uttjänta handdukar eller dylikt på fönsterbänkarna för att förhindra skador.

Helgarbete kommer att pågå under v. 36. Under v. 37 påbörjas tyngre tak- och fasadarbeten. Detta medför att entreprenören kommer att ha tornkran, containerbilar, materialtransporter etc. i rörelse kring fastigheten. Undvik i görligaste mån att vistas på Döbelnsgatan då denna kommer att vara tungt trafikerad och delvis avstängd. Vi vill även påminna om rådande parkeringsförbud på Döbelnsgatan så att ni undviker onödiga P-böter!

CONVERSATION

Back
to top