Hård trafik och parkeringsförbud på Celsiusgatan v 45I veckan som kommer, v45, inleds rivningen av den resterande delen av taket. Det innebär att MBC har tornkran, containerbilar, materialtransporter etc i rörelse ring fastigheten. Undvik i görligaste mån att vistas på Celsiusgatan då denna stundtals kommer att vara hårt trafikerad. Det kommer även att vara parkeringsförbud på Celsiusgatan vid en del tillfällen, så titta lite extra så att ni undviker p-böter!

CONVERSATION

Back
to top