8 april sista datum för motioner till årsstämman 2016
Har du nya idéer och förslag på förbättringar till vårt hus och i vår förening? Motionera till årsstämman.

En mall för motioner finns att ladda ner här på Bf Åsas hemsida under "Medlemsinformation" i marginalen till höger.

Motionerna lämnas i Bf Åsas postbox i cykelporten mot Döbelnsgatan, senast 8 april.

CONVERSATION

Back
to top