Föreningens kollektiva bostadsrättsförsäkringFöreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring via vårt försäkringsbolag. Bostadsrättstillägget är ett tillägg som kompletterar andelshavarens vanliga hemförsäkring. I korthet täcker denna fast inredning, som annars inte är inkluderat, som kök och badrum.

Försäkringen som är tecknad kollektivt har ett bra skydd, vilket gör att den kan ersätta bostadsrättstillägget till din egna hemförsäkring. Vill du veta mer om exakt vad som ingår i den kollektiva försäkringen så att du själv kan göra en avvägning kring om du vill behålla ditt privata bostadsrättstillägg, kontakta Max Jedeur-Palmgren.

CONVERSATION

Back
to top