Renovering av cykelportar


Nu är det dags att snygga till föreningens cykelportar. Medlemmarna röstade fram det “röda” alternativet för färgsättning, vilket betyder att färgskalan inte förändras så drastiskt. Det kommer dock bli ett välbehövligt lyft och vi hoppas på ett både ljusare och mer städat intryck i portarna. Renoveringen består i att väggar och tak målas om och / eller tvättas av. Belysningen kommer även ses över och bytas ut eller kompletteras där det behövs.

Arbetena kommer göras på en port i taget och vi vill gärna be medlemmarna att undvika att använda den porten som målas om, i den mån det är möjligt. Arbetena kommer ta ungefär 3 dagar per port.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top