Gemensamt bostadsrättstillägg

Föreningen har tecknat en försäkring genom Bostadsrättarnas fastighetsförsäkring, och med det har vi ett nytt kollektivt bostadsrättstillägg. Försäkringsgivaren är Folksam. För mer information om vad det kollektiva bostadsrättstillägget täcker och hur du anmäler en skada se länkade dokument. Viktigt att också läsa tips och råd för hur du gör ditt hem riskfritt. 

Hur du anmälar skada 

Information om kollektivt bostadsrättstillägg  

Gör ditt hem riskfritt 

CONVERSATION

Back
to top