Kollektivt bostadsrättstillägg

Styrelsen har beslutat att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg för föreningen. Det innebär att alla medlemmar bör kontakta sitt försäkringsbolag och säga upp sitt bostadsrättstillägg. Det kollektiva tillägget kommer att kosta 295 kr per medlem och år och börjar gälla från och med 1 juni i år. Kostnaden kommer att läggas på månadsavgiften.

Fördelar med kollektivt bostadsrättstillägg:

  • Föreningen och medlemmarna är säkra på att alla i huset har heltäckande skydd.
  • Kostnaden för varje medlem blir i de flesta fall lägre än vid enskilt avtal.
  • Det blir enklare att reglera skador där flera parter (medlemmar och föreningen) är inblandade. Hela skadehanteringen kommer att skötas av föreningens försäkringsbolag.

Vid frågor kontakta Max König

CONVERSATION

Back
to top