Ny el till lägenheter

Som en del av den pågående renoveringen drar vi nya rör för el. Rören går från centralerna i källaren till lägenheterna Tanken är att om ni behöver fler faser så ska ni lätt kunna dra in det i era lägenheter. Om ni vet att ni ska dra in ny el så är det bra att passa på innan hålen stängs i era lägenheter.

Om vi har varit otydliga när det gäller elen till lägenheterna ber vi om ursäkt. Styrelsen övervägde att dra fram el till alla lägenheter men kostnaden var högre än vi trodde. Vi tror inte att det är så många som behöver fler faser och då var det svårt att motivera den höga kostnaden. Enskilda medlemmar kan också utnyttja rotavdrag och få ett fördelaktigare pris på jobbet.

CONVERSATION

Back
to top