Rökning

Det har noterats kraftig cigarett/röklukt från vårt fina badrum vid trappa 4. Det är naturligtvis förbjudet att röka så väl i källaren som på vinden, även i badrummen.

Rökning är tillåten på gården, men tänk på att inte röka direkt under någons fönster och släng inte fimparna på marken eller i brunnar. Ta upp era fimpar och släng dem där de hör hemma - i soporna.

Hälsningar,
Styrelsen

CONVERSATION

Back
to top