Årsstämma 30 maj, 2017Välkomna på årsstämma 30 maj kl 19! Stämman hålls även i år på Ungdomens Hus, sal 4, Norra Skolgatan 10B.

Kallelse med dagordning delades ut i samtliga postfack tidigare i veckan. 

Årsredovisning, revisorsberättelse och övrigt underlag sitter nu uppe på samtliga anslagstavlor. Vill man ha ett eget exemplar att studera i lugn och ro kan man hämta ett sådant hos Lovisa Selander, tr 1 vån 3. Utskrivna exemplar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

CONVERSATION

Back
to top