Bra betyg för föreningens ekonomi


allabrf.se är en tjänst som rankar bostadsrättsföreningars ekonomi. Föreningar betygsätts från "C" till "A++". Bf Åsa fick, baserat på 2015 års årsredovisning näst högsta betyg. Mycket glädjande för oss som redan bor här och en bra kvalitetsstämpel för potentiella nya medlemmar.

allabrf har också gått genom årsredovisningen från 2014. Även denna fick betyget A+.

Betyget sätts baserat på föreningens belåning, avgiftsnivå, kassaflöde, hyresintäkter, driftkostnader och räntekostnader. För oss är det framför allt låg belåning, låga avgifter och låga räntekostnader som lyfter betyget. Det som drar ner är att föreningens intäkter från uthyrning och annat är låga i förhållande till föreningens totala intäkter, vilket inte är så konstigt.

Du hittar vårt utlåtande från 2015 här

CONVERSATION

Back
to top