Medlemsinformation

Stadgar och ordningsregler

Du som medlem eller boende i föreningen måste känna till och följa föreningens stadgar och ordningsregler. Häll upp en balja kaffe och sätt på läsglasögonen! Du hittar lektyren här->

Tänk på att en del av ordningsreglerna också gäller andra som vistas i din lägenhet, som gäster och hantverkareLokaler i föreningen

Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att hyra non av lokalerna. Lokaler som är uthyrda går att ställa sig på kölista till.

Ta gärna kontakt direkt med ansvarig för frågor om föreningens lokaler. Du hittar kontaktuppgifter här ->

Föreningen har följande lokaler:

Status Beskrivning Storlek (kvm)
Uthyrt Källarutrymme mot Celsiusgatan 20,4
Uthyrt Vindsutrymme mot Celsiusgatan 8
Uthyrt Vindsutrymme mot Föreningsgatan 12,9
Uthyrt Källarutrymme mot Celsiusg/Föreningsgatan 11

Kontakta styrelsen för prisuppgifter. Märk att ovanstående status kan vara utdaterad, så hör gärna av dig för att dubbelkolla om en lokal är ledig.

Övernattningsrum


Föreningen har ett övernattningsrum att hyra. Detta kostar 100 kr per natt (betalas i förskott).

Rummet har plats till 5 sovande (en dubbelsäng, en våningssäng samt en extrasäng), det finns också toalett och badkar/dusch i anslutning till rummet.

Kontakta ansvarig för övernattningsrummet direkt.

 Motioner

Är det något du tycker borde förbättras eller förändras, eller har du en kul idé som du vill genomföra? Skriv en motion till årsstämman!

Du hittar mallen som ska användas för motioner här ->. Tänk på att motionen måste vara så pass konkret att den kan röstas igenom. Den måste ha tydliga "actions" och en så väl specificerad budget som möjligt.Renoveringar

Alla större renoveringar måste anmälas till styrelsen. Om du planerar en renovering, ladda ner vår blankett för ombyggnad, fyll i och lämna till styrelsen i Bf Åsas brevlåda. Du hittar blanketten här ->

Vill du använda en container vid renovering av din lägenhet? Då måste du söka tillstånd från både polismyndigheten och gatukontoret:

Gatukontoret 040-34 13 18
Polismyndigheten 040-20 16 56


Uthyrning

Vid andrahandsuthyrning är det viktigt att korrekt blankett används och att föreningens procedur för detta följs. Blanketten ska lämnas in i tre (3) exemplar.

Du hittar proceduren som ska följas i föreningens ordningsregler, § 15. Föreningen tar ut en avgift på 10 % av ett prisbasbelopp årligen för andrahandsuthyrning.

Styrelsens kontaktperson för andrahandsuthyrning hittar du här ->Försäljning

För att underlätta för säljare, köpare och styrelse är det viktigt att följa punkterna i ordningsreglerna som styr detta. Du hittar de i huvudsak i § 16.

Tänk på att medlemsansökan lämnas till styrelsen så tidigt i processen som möjligt för att affären ska gå smidigt. Du hittar blanketten här ->

Notera att boende också måste stå som köpare på lägenhetskontraktet. Det innebär t ex att en förälder inte kan stå som köpare till en lägenhet i Bf Åsa.Lägenhetsnummer

Är du osäker på vilket lägenhetsnummer din lägenhet har? Slå ett öga på listan!Ekonomi

Allt som rör föreningens ekonomi, årsredovisningar och annat kul, hittar du här ->

CONVERSATION

Back
to top