Styrelsen

Om du har frågor föredrar vi att du vänder dig direkt till den ansvariga, enligt nedanstående lista. För övriga frågor är du välkommen att höra av dig till Ordförande eller till hela styrelsen på epost: styrelsen.bfasa@gmail.com.


Vill du felanmäla något så mejla till felanmalan@bf-asa.se
Ordförande

Andreas Möldrup

styrelsen.bfasa@gmail.com

0707-81 92 62

Trapp 10, Våning 4

Mäklarfrågor, andrahandsuthyrning och husansvarig 


Vice ordförande

Katarina Wallin

wallinmkatarina@gmail.com

0706-09 81 11

Trapp 4, Våning 3

Anslagstavlor, skyltar, medlemsansökningar, 

Kassör

Tommy Leite

joselindbom@hotmail.com

0733-27 72 03

Trappa 5, Våning 4

Ekonomi, avgifter

Sekreterare

Åsa Waldemarsson

asa.waldemarsson@gmail.com

0739-22 34 96

Trapp 2, Våning 2

Sekreterare

Ledamot

Paul Anderberg

stormsilk@hotmail.com

0738-45 06 88

Trapp 7, Våning 2


Trädgårdsgruppen, utlåning partytält, MC-parkering


Suppleant

Rurik Carsén

rurik.bfasa@gmail.com

0706-00 23 03

Trapp 7, Våning 4

Städdagar, advents-event, återvinningsstationen 

Suppleant

Marta Cuesta

cuestama@hotmail.com

0730- 56 50 49

Trapp 7, Våning 3


Medlemsansökningar, övernattningsrummet, systematisk brandskyddsarbete


Suppleant

Vakant

E-post

Telefon

Trapp , Våning

Ansvarsområden


CONVERSATION

Back
to top